Kweken

Op de site sierduif.nl kunt u veel informatie vinden over het houden van sierduiven in het algemeen. Als u serieus verder wilt met een koppel of meer vinkduiven is het goed iets meer te weten over het kweken en samenstellen van fokkoppels. Met als resultaat het fokken van een kampioensduif. Zoals je op de pagina Keuren kunt lezen gaat het in de eerste plaats om de kleur en glans. Daarnaast wil je een mooie zuivere vleugelkleur. Koppel je nu 2 van zulke dieren op elkaar, is dit veelal een teleurstelling in de nafok. De grondkleur zal minder glans vertonen doordat de vleugelkleur in de grondkleur zichtbaar word.

We hebben dus een zekere overschot nodig in de grondkleur om deze gelijkmatig en glansrijk te houden. In de vinkduivenfok hebben we daarom fokdieren nodig. Dit zijn duiven met een overschot aan grondkleur in de vorm van roest en/of purper. Dit roest en purper vindt je op rug, schild, binnenvanen van slagpennen, spiegels in de staart etc. Dit is dus vaak een duif die op de tentoonstelling een mindere beoordeling krijgt maar voor de fok zeer waardevol kan zijn. Essentieel hierbij is wel dat een fokdier die veel roest etc. laat zien maar daarnaast een zeer matte of ongelijkmatige grondkleur laat zien weinig tot geen betekenis heeft voor de fok. Juist van een fokduif verwacht je extra kleur en glans. Dit geldt als belangrijkste uitgangspunt voor alle kleurslagen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de grondkleur altijd voorrang geniet en men altijd 2 dieren tegen elkaar paart die evenwicht tot stand brengen: d.w.z. wat de een fout of niet goed genoeg heeft moet zijn partner juist weer perfect hebben. Bijvoorbeeld liever niet 2 duiven paren met dezelfde te donkere kopkleur, of niet doorgekleurde zwarte staartbanden,  of allebei te klein, of slechte puntkappen etc. etc. Vaak kun je bij verschillende fokkers zijn dieren er wel uit omdat zowel de goeie als de slechte fokeigenschappen zijn vastgelegd.

Vinkduivenfokken is niet gemakkelijk en de kennis hiervoor is niet in een uitvoerige beschrijving te koop. Maar door onderlinge contacten en het uitwisselen van wederzijdse ervaringen en d.m.v. zelf opgedane fokkers ervaring komen we dichter bij het fokgeheim, hoewel die niet bestaat. Men moet in de vinkduivenfok zelf ook veel proberen want een fokker moet ook iets eigens uitstralen.

Koperzwartvleugel-ei
Goudwitvleugel-Drachten
Broedhok-1
Goud-Blauwvleugel-Roest
Broedhok-2