Vinkduiven algemeen

Land van oorsprong
Koper-zwartvleugel vermoedelijk de Kroatische kust (Dalmatië), in Engeland geperfectioneerd (Archangels), de andere kleurslagen in Duitsland.

Algemeen voorkomen
Op een krachtige veldduif gelijkend maar slanker en eleganter gebouwd, levendige natuur.

Raskenmerken

 • Type: Slank, elegant veldduiventype.

 • Stand: Licht afhellend.

 • Kop: Licht gewelfd, lang en smal, voorhoofd tamelijk vlak; met puntkap of ongekapt. De puntkap moet met de bevedering van de achterhals een scherpe nekkam vormen; de veren aan beide zijden van de achterhals horizontaal in de nek scherp tezamen komend.

 • Ogen: Oranje. Bij Witplaat of oranje of donker, bij Witkop donker.

 • Oogranden:Smal, lichtrood.

 • Snavel: Middellang; licht- tot donker-hoornkleurig bij zwartvleugels, vleeskleurig bij witvleugels, donker-hoornkleurig bij blauwvleugels.

 • Keel: Goed uitgesneden.

 • Hals: Tamelijk lang en relatief dun.

 • Borst: Matig breed en weinig vooruit gedragen.

 • Rug: Licht afhellend.

 • Vleugels: Matig lang, goed gesloten.

 • Staart: Gesloten, in het verlengde van de ruglijn gedragen.

 • Benen: Middellang, onbevederd.

 • Bevedering: Goed ontwikkeld, goed aanliggend. Bij alle kleurslagen worden vetschachten nagestreefd.

Beoordeling

Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in van betekenis;

 • Koper- respectievelijk goudkleur en glans
 • Overige kleur en glanszoom
 • Type
 • Puntkap, oogkleur, snavelkleur

Ringmaat:
7 mm.

Richtlijnen voor de beoordeling
Van primaire betekenis is een gelijkmatige, glansrijke koper- respectievelijk goudkleur van kop tot in de kiel. Iets donkerder of lichter is niet van belang. Hoe breder de glanszoom van de veren, hoe waardevoller het dier. Voor een hoger predikaat moeten verder die onderdelen van de duif welke direct opvallen foutloos zijn. Belangrijk is daarbij de kevergroene glanszoom op rug en vleugelschilden, hoe breder hoe beter. Geringe afwijking in snavelkleur is voor de hoogste predikaten toegestaan.

Kleurslagen

Koper Zwartvleugel

Standaard-Koperzwartvleugel

Koper Blauwvleugel

Standaard-Koperblauwvleugel

Koper Witvleugel

Standaard-Koperwitvleugel

Goud Zwartvleugel

Standaard-Goudzwartvleugel

Goud Blauwvleugel

Standaard-Goudblauwvleugel

Goud Witvleugel

Standaard-Goudwitvleugel