Keuren

Vinkduiven behoren tot de groep kleurduiven, waarbij grondkleur en vervolgens vleugelkleur de meest belangrijke raskenmerken zijn.Dit kan enkel worden beoordeeld in de hand. Om de grondkleur te bekijken wordt de duif met de rug naar beneden (onderste boven) van kop naar staart op een goed verlichte plaats bekeken liefst met natuurlijk licht, zonder directe zonnestralen. De bovenzijde word met de kop naar je toe bekeken dit omvat kop nek en overgang naar rug. Het maakt niet uit of de grondkleur iets lichter of donkerder is. Eerst komt de kleur en dan de glans die beide doorlopend en gelijkmatig dient te zijn d.w.z doorgekleurd en glansrijk van kop tot kiel.

De rug en vleugelkleur worden als tweede beoordeeld. Van de bestaande kleurslagen kunnen we stellen dat de koperzwartvleugels het hoogste niveau hebben bereikt met een gelijkmatige vurige koperglans met een perfecte vleugelkleur overdekt met een kevergroene glans. Na kleur en glans volgen andere raskenmerken zoals type en stand, bevedering, puntkap, oogkleur, staartdracht etc. Hier wordt eigenlijk alleen aandacht aan besteed als het nodig is. Natuurlijk maken een elegant type, strakke puntkap, goede bevedering etc. het wel een echte kampioensduif. Nu is een gelijkmatige doorlopende grondkleur niet vanzelfsprekend, maar wel een streven. Veel voorkomende fouten staan beschreven op de pagina Kleurslagen.

Keuren-Tentoonstelling

Europese predikatenpuntenschaal

PuntenPredikaat Verklaring van puntenpredikaten
97UUitmuntendWanneer de kwaliteit van de raskenmerken van een op dat moment foktechnisch hoogst haalbaar geacht peil worden bevonden of, gezien de stand van het ras c.q. kleurslag absoluut uitblinkt.
96FFraaiWanneer de kwaliteit van een raskenmerk door een kleine afwijking (wens) het predikaat 97 punten (U) niet toestaat.
95ZGBijna fraai!Wanneer het algemeen voorkomen een goede en harmonische indruk geeft, de gezamenlijke raskenmerken een hoog kwaliteitspeil laten zien en geen direct en/of duidelijk zichtbare fouten kunnen worden vastgesteld. Het predikaat conform de kwaliteit.
94ZGDikke ZGWanneer het algemeen voorkomen een goede en harmonische indruk geeft, de gezamenlijke raskenmerken een hoog kwaliteitspeil laten zien en geen direct en/of duidelijk zichtbare fouten kunnen worden vastgesteld. Het predikaat conform de kwaliteit.
93ZGGewoon zeer goedWanneer het algemeen voorkomen een goede en harmonische indruk geeft, de gezamenlijke raskenmerken een hoog kwaliteitspeil laten zien en geen direct en/of duidelijk zichtbare fouten kunnen worden vastgesteld. Het predikaat conform de kwaliteit.
92GGoedWanneer bij het dier een of enkele belangrijke raskenmerken nog beter worden gewenst, zonder dat de afwijking(en) als ernstige fout kan/kunnen worden aangemerkt.
91GGoedWanneer het dier storende afwijking(en) in een of meer belangrijke ras kenmerken vertoont.
90VVoldoendeWanneer het dier door vastgestelde afwijkingen nauwelijks tentoonstellings waardig is.
0OOnvoldoendeWanneer het dier een of meer uitsluitingfouten vertoont. Zie voor uitsluiting fouten de tabel onder algemene richtlijnen in De N.B.S. standaard
Vinkduif-Koper
Vinkduif-Goud
Keuren-Koper-Zwart-vleugel
Keuren-Goud-Witvleugel
Vinkduiven-Speciale Vleugeldracht
Keuren-Koper-Zwartvleugel