Goud Blauwvleugel

Kleurslagen

Goud Blauwvleugel ongeband
Goud Blauwvleugel ongeband witpen
Goud Blauwvleugel ongeband witplaat
Goud Blauwvleugel ongeband witkop
Goud Blauwvleugel zwartgeband
Goud Blauwvleugel zwartgeband witpen
Goud Blauwvleugel zwartgeband witplaat
Goud Blauwvleugel zwartgeband witkop
Goud Blauwvleugel gekrast
Goud Blauwvleugel gekrast witpen
Goud Blauwvleugel gekrast witplaat
Goud Blauwvleugel gekrast witkop
Goud Blauwvleugel witgeband
Goud Lichtblauw witgeband

Tekeningvarianten

Goud-blauwvleugel-witpen: Kleur als bij a respectievelijk c. Aan elke vleugel 6 tot 10 aaneengesloten witte slagpennen. Twee pennen verschil is toegestaan.

Goud-blauwvleugel witplaat. Witte bovenkop; de aftekening van de witte kopplaat vanaf de snavelhoeken door de ogen naar de puntkap. Witte slagpennen als bij witpen. Aan de grondkleur worden minder hoge eisen gesteld.

Goud-blauwvleugel witkop. Witte kop;de aftekening van de witte kop vanaf ca 1 cm onder de snavel met een booglijn onder de ogen door naar de puntkap. Witte slagpennen als bij witpen. Aan de grondkleur worden minder hoge eisen gesteld.

Standaard Goud Blauwvleugel

 • Kop, hals, borst, dijen, flanken en kiel goudkleurig (diep goudgeel met oplichtende glans).

 • Rug, staart en vleugelschilden zuiver blauw, met een licht gelige zweem. Hoe sprekender de blauwe kleur des te beter.

 • Het vleugelpatroon ongeband, zwart- of witgeband of gekrast. De banden smal en doorlopend; krastekening regelmatig, vleugelpatroon intensief.

 • De uiteinden van de slagpennen donker uitlopend; staart met donkere staartband. Bij duivinnen is licht gewolkte schildkleur toegestaan.

 • Witgeband met donkere bandzoom, slagpennen en staartband. Lichtblauw met witte banden, bij voorkeur zonder bandzoom, lichte slag- en staartpennen en lichtere staartband.

Fouten

 • Melige, te rode of groene goudkleur

 • Roet in de goudkleur

 • Groene hals

 • Witte rug

 • Aanduiding van band bij ongebande

 • Blauwe dijen of kiel

 • Ontbrekende staartband

 • Grauwe kop

 • Sterk onzuivere schilden

 • Grauwe in plaats van blauwe kleur

 • Bij lichtblauw te donkere bandzoom, slagpennen en staartband.

Koper-Blauwvleugel
Koper-Blauw-Vleugel
Vinkduif-Koper-Blauw-Vleugel
Koper-Blauw-Vleugel-Vinkduif
Vinkduif-Koper-Blauwvleugel