Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Aansprakelijk

De Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voorkomt uit de door u geplaatste advertenties op deze website. De persoonlijke gegevens die u bij deze advertenties invult, worden alleen voor dit doel gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven door de Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België de gegevens die u hier invult zijn voor eigen risico. Advertenties die niks met sierduiven te maken hebben zullen direct worden verwijderd, alle overige advertenties worden na een maand automatisch verwijderd.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt de Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan de Speciaalclub vann Vinkduivenfokkers in Nederland en België. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Intellectuele eigendomsrechten

De Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Copyright

Tot slot willen we u erop wijzen dat er op deze website, net als alle andere websites die onder het .nl-domein vallen, copyright zit.