Helaas hebben we moeten besluiten de jongdierendag van 29 augustus toch niet door te laten gaan.  Omdat we dit al jaar en dag bij Compaxo Zevenaar organiseren is het risico juist nu om dit op een bedrijf te houden te groot. Hoe nu verder… laten we er over nadenken of we er een andere aanvulling aan kunnen geven . Bijvoorbeeld  bij de SNN show in Drachten op  zaterdag  7 november. Onze Belgische collega’s komen daar toch keuren op vrijdag en misschien is er een mogelijkheid om op zaterdagmorgen onze jaarvergadering te houden. Maar laten we ook hier nog niet te veel op vooruit lopen want vele shows zijn al afgelast. Zodra er iets meer zekerheid is hieromtrent zullen we dit meedelen.
met vriendelijke groet,
namens het bestuur, secretaris
Klaas Bil