Clubshow Vinkduivenfokkers in Nederland en België te Wijchen op 14 en 15 december 2019.

102 ingezonden Gimpel uit Nederland, België en Duitsland is toch wel een succes te noemen. Omdat meer dan 100 vinken keuren ‘nicht einfach’ is en omdat collega Felter S. ook nog Obmann was bij de Sondershau van bijna 700 Arabische Trommelduiven (Harrie Arbeider Gedächtnisschau) werd mij gevraagd naast diverse rassen in de kleurduivengroep ook een restgroep vinkduiven te keuren. Daar ik bij de zeldzame kleurslagen in goud niets had ingestuurd en deze groep (20 dieren) dus ter keuring kreeg aangeboden konden Siegfried en ik onze vinkduivenkeuring geheel onafhankelijk van elkaar laten doorgaan.

Hier volgt een overzicht van de ingestuurde kleurslagen met vermelding van het getoonde kwaliteitsniveau.

23 Koperzwartvleugels openden de rij en waren tegelijk ook de grootste groep. Van Mol F. was de winnaar met 1×97 en 1×96 in de oude duivinnenklasse. Van der Post showde een prima jonge doffer (96), welke het hoogste predicaat door de hoofdkeurmeester werd weerhouden omdat de vleugelschilden nog iets zuiverder konden. De meeste aanmerkingen werden gemaakt betrekking hebbende op de zuiverheid en intensiteit van de koperkleur.

De 9 Koperzwartvleugels witpen van dezelfde 4 fokkers (en dit is een fijne vaststelling) als de koperzwartvleugels vormde een zeer kwaliteitsvolle reeks. Hier was Demeur M. (1×97 en 1×96) de winnende fokker.   In Koperblauwvleugel ongeband (8) twee gedreven inzenders. Beiden, Bil K. en Dzubiella M. behaalden ze met een jonge doffer 96 punten. Het merendeel van overige doffers en zeker ook de duivinnen hadden hier het typische probleem van ofwel te veel onzuiverheden ofwel te weinig Feuer in de grondkleur. De zeldzame kleurslagen bij koperblauw, Koperblauw gekrast (2), Koperblauw gekrast witpen (3), Koperblauwvleugel ongeband witpen (1)  waren duidelijk vuriger. Hier werd het beste dier (96p) geshowd door Demeur M. in de laatst genoemde kleurslag. In de jongste en uiterst moeilijk te fokken kleurslag Koperblauw met witte banden (7) stuurden de 2 fokkers, die ook koperblauwe holvleugels showden, hun tentoonstellingsvogels in. De witte banden waren zuiver. Aan de koperkleur dient verder gewerkt. Maar dit bleek eveneens bij onze oosterburen, waar de kleurslag momenteel van een grote populariteit geniet, tijdens de afgelopen Hauptsonderschau het geval. Desalniettemin een mooie oude doffer van Dzubiella M. met 96 punten. 3 Koperwitvleugels met banden van een hoog kwalteitspeil sloten de rij van de kopervinken. De laatste van de 3 doffers werd beste vinkduif (97) van de show. Dit dier schonk zijn eigenaar Demeur M. de twee afgelopen tentoonstellingsjaren reeds tal van prijzen.

De 11 ingestuurde Goudzwartvleugels konden Felter S. niet echt begeitern. Hij had redelijk wat aanmerkingen op de ontbrekende gelijkmatigheid in de goudglans. Eén oude duivin van Druyts K. bij de 5 Goudzwartvleugels witkop kon mij in mijn keuring vlot bewegen 96p toe te kennen. Ook de overige vier hadden raskwaliteit. In Goudblauw ongeband (2) met weliswaar weinig inzendingen een ongeveer gelijklopend verhaal: de zeldzame kleurslagen scoorden beter. Weer Druyts K. toonde een klasse doffer (96p) in Goudblauw ongeband witpen (5). De overige 4 konden mij niet echt imponeren. De te verwachten oplichtende goudglans ontbrak.  Dan waren de alle door Paridaen P. ingestuurde Goudblauwvleugels zwartgeband (6) van een duidelijk hoger en glansrijker niveau.Een oude duivin (97) werd de beste vinkduif van mijn keuring.      De toch wel moeilijkere 2 Goudblauwvleugels witgeband van Bil K. waren van een zeer hoog niveau en horen zeker ook thuis op de grote Duitse Clubshow. Ik benadruk dit omdat de 2 nog tentoonstellende fokkers van deze kleurslag in Duitsland geen dieren showden afgelopen tentoonstellingsseizoen. Als de eerste jonge duivin van Bil K. iets meer glansde vanaf de borst had ik haar voorgesteld voor het hoogst haalbare. Ik liet het daarom nu op 96p. De andere was glansrijker, maar onzuiver in de hals. 4 Goudwitvleugels ongeband en 9 Goudwitvleugels gebandvan 3 verschillende fokkers uit 3 verschillende landen toonden witvleugels van een degelijk niveau. Bij meedere dieren kon de goudglans nog meer uitgesproken oplichten. Een oude doffer van Overdiek F. (96) en een jonge doffer van Paridaen P (96) hadden enkel een kleine wens. Dezelfde Paridaen P. (1×96) sloot de vinkduivenrij met 2 zeker voldoende ‘leuchtende’ Goudwitvleugels gekrast.

Tot slot nog even een paar besluiten na deze wat mij betreft geslaagde clubshow. 5 Nederlandse fokkers stuurden 28 dieren in. De 4 Belgische fokkers vulden 55 kooien. Samen met de 2 Duitse inzenders (19 duiven) zorgden ze voor 102 vinken. Er waren in Wijchen 34 Kopervinken, 26 Goudvinken, 22 zeldzame kopervinken en 20 zeldzame Goudvinken.

Marnicq Demeur, januari 2020